Studentenraad TU Delft
Header

Fractie 41

Fractie 41 zal vanuit ORAS de studenten vertegenwoordigen in het collegejaar 2013/2014. De ORAS-fractie bestaat dit jaar uit 7 personen. De fractie spreekt vanuit de vereniging en de achterban met medewerkers, het College van Bestuur (CvB) en neemt deel in werkgroepen betreffende het onderwijs, faciliteiten en studentenzaken. Meer informatie over de dagelijkse bezigheden van de fractie is hier te vinden.

v.l.n.r. Bob Smits, Annelot Wartna, Chiem Ringers, Myrthe Gillis, Vincent Steenkamp, Jet ten Voorde en Jochem Brouwer

Chiem RingersChiem Ringers

Functie: Voorzitter Centrale StudentenRaad en Voorzitter ORAS

Portefeuille: Studentenzaken – Sport en Cultuur

Specialisatie: Reglementen

Email: Chiem@oras.nl

 

Bob SmitsBob Smits

Functie: Secretaris ORAS

Portefeuille: Onderwijs – Landelijk

Specialisatie: Financien

Email: Bob@oras.nl

 

Jet ten VoordeJet ten Voorde

Functies: Penningmeester ORAS

Portefuille: Onderwijs

Overleggen: Studieverenigingen Raad – Onderwijs (SVR-O)

Email: Jet@oras.nl

 

Myrthe GillisMyrthe Gillis

Functie: Vicevoorzitter ORAS

Portefeuille: Studentenzaken – RAS maanden en Internationalisering

Email: Myrthe@oras.nl

 

 

Vincent SteenkampVincent Steenkamp

Functie: Commissaris Extern

Portefeuille: Faciliteiten, Campus en Huisvesting

Overleggen: Studieverenigingen Raad (SVR), Verenigings Raad (VeRa)

Email: Vincent@oras.nl

 

Annelot WartnaAnnelot Wartna

Functie: Commissaris Voorlichting

Portefeuille: Onderwijs

Email: Annelot@oras.nl

 
 
 

Jochem BrouwerJochem Brouwer

Functie: Commissaris Input

Portefeuille: Faciliteiten, Campus en Huisvesting – ICT

Specialisatie: Marketing & Communicatie

Email: Jochem@oras.nl