Studentenraad TU Delft
Header

Fractie 40

Fractie 40 zal vanuit ORAS de studenten vertegenwoordigen in het collegejaar 2012/2013. De ORAS-fractie bestaat dit jaar uit 6 personen. De fractie spreekt vanuit de vereniging en de achterban met medewerkers, het College van Bestuur (CvB) en neemt deel in werkgroepen betreffende het onderwijs, faciliteiten en studentenzaken. Meer informatie over de dagelijkse bezigheden van de fractie is hier te vinden.

v.l.n.r.: Eva Nieuwenhuis, Peter Swier, Casper Hügel, Christiaan Rijneveld, Enne Hekma, Anna van der Togt

Enne Hekma

Functie: Voorzitter ORAS en voorzitter StudentenRaad

Portefeuille: Studentenzaken – Sport en Cultuur

Specialisatie: Financiën

Email: Enne@oras.nl

 
 

Peter Swier

Functie: Secretaris & Vicevoorzitter ORAS

Portefeuille: Studentenzaken – Regelementen, RAS & ondernemerschap

Specialisatie: ICT

Email: Peter@oras.nl

 
 

Eva Nieuwenhuis

Functies: Penningmeester ORAS

Portefuille: Onderwijs

Overleggen: SVR-O

Email: Eva@oras.nl

 
 

Casper Hügel

Functie: Commissaris Vereniging

Portefeuille: Onderwijs

Specialisatie: Landelijke politiek

Email: Casper@oras.nl

 

 

Anna van der Togt

Functie: Commissaris Extern

Portefeuille: Onderwijs

Overleggen: Studieverenigingen Raad (SVR)

Email: Anna@oras.nl

 
 

Christiaan Rijneveld

Functie: Commissaris promo

Portefeuille: Faciliteiten, Campus en Huisvesting

Specialisatie: Marketing & Communicatie

Email: Christiaan@oras.nl