Studentenraad TU Delft
Header

Fractie 39

Fractie 39 zal vanuit ORAS de studenten vertegenwoordigen in het collegejaar 2011/2012. De ORAS-fractie bestaat dit jaar uit 7 personen. De fractie spreekt vanuit de vereniging en de achterban met medewerkers, waaronder het College van Bestuur (CvB) en neemt deel in werkgroepen betreffende het onderwijs, faciliteiten en studentenzaken. Meer informatie over de dagelijkse bezigheden van de fractie is hier te vinden.

v.l.n.r. Michiel Mudde, Remco op het Veld, Geertje van Engen, Bram Mulder, Hester van der Waa, Eline Leising en Bas Mentink

Hester van der Waa

Functie: Voorzitter ORAS en voorzitter SR

Portefeuille: Studentenzaken – Sport en Cultuur

Specialisatie: Financiën

Email: hester [at] oras.nl

Bram Mulder

Functie: Secretaris & Vicevoorzitter ORAS

Portefeuille: Faciliteiten, Campus en Huisvesting

Specialisaties: Marketing en Communicatie & ICT

Email: bram [at] oras.nl

Eline Leising

Functies: Penningmeester ORAS

Portefuille: Onderwijs

Specialisatie: Landelijke Politiek

Email: eline [at] oras.nl

Remco op het Veld

Functie: Commissaris Vereniging

Portefeuille: Faciliteiten, Campus en Huisvesting

Overleggen: Facultair Overleg

Email: remco [at] oras.nl

Geertje van Engen

Functie: Commissaris Extern

Portefeuille: Studentenzaken – internationalisering

Overleggen: Studieverenigingen Raad (SVR)

Email: geertje [at] oras.nl

Bas Mentink

Functie: Commissaris Voorlichting

Portefeuille: Onderwijs

Specialisatie: Samenwerking: LDE, 3TU

Email: bas [at] oras.nl

Michiel Mudde

Functie: Commissaris Activiteiten

Portefeuille: Onderwijs – Studiesucces

Specialisatie: Regelementen

Overleggen: Studieverenigingen Raad – Onderwijs (SVR-O)

                         Email: michiel [at] oras.nl